Optimistic

RiskPattern.Optimistic property

Hiermee wordt het percentage van de meest waarschijnlijke taakduur opgehaald of ingesteld dat kan plaatsvinden in het best mogelijke projectscenario. De standaardwaarde is 75, wat betekent dat als de geschatte gespecificeerde taakduur 4 dagen is, de optimistische duur 3 dagen zal zijn.

public int Optimistic { get; set; }

Zie ook