Pessimistic

RiskPattern.Pessimistic property

Hiermee wordt het percentage van de meest waarschijnlijke taakduur opgehaald of ingesteld dat kan optreden in het slechtst mogelijke projectscenario. De standaardwaarde is 125, wat betekent dat als de geschatte gespecificeerde taakduur 4 dagen is, de pessimistische duur 5 dagen zal zijn.

public int Pessimistic { get; set; }

Zie ook