RiskPattern

RiskPattern constructor

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetRiskPattern klasse.

public RiskPattern(Task task)
ParameterTypeBeschrijving
taskTaskde gespecificeerde projecttaak waarvoor dit risico zal worden toegepast in Monte Carlo-simulatie.

Zie ook