Task

RiskPattern.Task property

Krijgt een projecttaak waarop dit risicopatroon wordt toegepast.

public Task Task { get; }

Zie ook