RiskPatternCollection

RiskPatternCollection class

Vertegenwoordigt een verzameling met de instanties van hetRiskPattern klasse.

public class RiskPatternCollection : ICollection<RiskPattern>, IDictionary<Task, RiskPattern>

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Count { get; }Krijgt het aantal elementen in deze verzameling.
IsReadOnly { get; }Krijgt een waarde die aangeeft of deze verzameling alleen-lezen is; anders, false.
Item { get; }Haalt de instantie op van hetRiskPattern klasse voor de opgegeven taak.

methoden

NaamBeschrijving
Add(RiskPattern)Voegt een instantie toe van hetRiskPattern klasse aan deze collectie.
Clear()Verwijdert alle items uit deze collectie.
Contains(RiskPattern)Retourneert waar als het opgegeven item in deze verzameling is gevonden; anders, false.
CopyTo(RiskPattern[], int)Kopieert de elementen van deze verzameling naar de gespecificeerde array, beginnend bij de gespecificeerde array-index.
GetEnumerator()Retourneert een teller voor deze collectie.
Remove(RiskPattern)Verwijdert het eerste exemplaar van een specifiek object uit deze collectie.

Zie ook