Count

RiskPatternCollection.Count property

Krijgt het aantal elementen in deze verzameling.

public int Count { get; }

Zie ook