IPageSavingCallback

IPageSavingCallback interface

Vertegenwoordigt een callback die wordt aangeroepen wanneer elke pagina in een document met meerdere pagina’s wordt opgeslagen in een afzonderlijke stream.

public interface IPageSavingCallback

methoden

NaamBeschrijving
OnFinish()Methode die wordt aangeroepen wanneer alle pagina’s zijn geschreven.
PageSaving(PageSavingArgs)De methode die moet worden aangeroepen wanneer een pagina wordt opgeslagen in een stream.

Zie ook