MPPSaveOptions

MPPSaveOptions class

Maakt het mogelijk om extra opties te specificeren bij het opslaan van projectgegevens naar MPP.

public class MPPSaveOptions

Constructeurs

NaamBeschrijving
MPPSaveOptions()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ProtectionPassword { get; set; }Krijgt of stelt een wachtwoord in dat wordt gebruikt om een resulterend MPP-bestand te beschermen. Wordt momenteel ondersteund voor MS Project 2010 en nieuwere formaten. Null-waarde geeft aan dat het projectbestand niet is beveiligd.
RemoveInvalidAssignments { get; set; }Hiermee wordt een waarde opgehaald of ingesteld die aangeeft of ongeldige brontoewijzingen moeten worden verwijderd bij het opslaan in MPP. MS Project maakt voor elke taak een lege resourcetoewijzing. Stel deze vlag in op waar om ze bij opslaan te verwijderen.
WriteViewData { get; set; }Haalt of stelt een waarde in die aangeeft of weergavegegevens moeten worden weggeschreven bij het opslaan naar MPP. Bekijk gegevens omvatten Project.Views, Filters en Tables collecties.

Zie ook