PageSavingArgs

PageSavingArgs class

Deze klasse vertegenwoordigt een set gegevens die betrekking hebben op het opslaan van de documentpagina in een stream.

public sealed class PageSavingArgs

Eigenschappen

NaamBeschrijving
KeepStreamOpen { get; set; }Haalt of stelt een waarde in die aangeeft of de renderingroutine behouden moet blijvenStream geopend nadat een pagina is geschreven.
PageNumber { get; }Krijgt een aantal te schrijven pagina’s.
Stream { get; set; }Krijgt of stelt een stream in voor het schrijven van een pagina.

Zie ook