PdfDigitalSignatureDetails

PdfDigitalSignatureDetails class

Bevat details voor een digitale PDF-handtekening.

public class PdfDigitalSignatureDetails

Constructeurs

NaamBeschrijving
PdfDigitalSignatureDetails(X509Certificate2, string, string, DateTime, PdfDigitalSignatureHashAlgorithm)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetPdfDigitalSignatureDetails klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Certificate { get; set; }Haalt het certificaat op om mee te ondertekenen of stelt het in.
HashAlgorithm { get; set; }Haalt of stelt het hash-algoritme in.
Location { get; set; }Haalt de ondertekeningslocatie op of stelt deze in.
Reason { get; set; }Krijgt of stelt de reden van ondertekening in.
SignatureDate { get; set; }Haalt of stelt de datum van ondertekening in.

Opmerkingen

Op dit moment is het digitaal ondertekenen van PDF-documenten alleen beschikbaar op .NET 2.0 of hoger.

Zie ook