PdfEncryptionDetails

PdfEncryptionDetails class

Bevat details voor een PDF-encryptie.

public class PdfEncryptionDetails

Constructeurs

NaamBeschrijving
PdfEncryptionDetails(string, string, PdfEncryptionAlgorithm)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetPdfEncryptionDetails klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
EncryptionAlgorithm { get; set; }Haalt de coderingsmodus op of stelt deze in.
OwnerPassword { get; set; }Krijgt of stelt het wachtwoord van de eigenaar in.
Permissions { get; set; }Krijgt of stelt de machtigingen in.
UserPassword { get; set; }Krijgt of stelt het gebruikerswachtwoord in.

Zie ook