PdfTextCompression

PdfTextCompression enumeration

Specificeert een type compressie dat wordt toegepast op alle inhoud in het PDF-bestand behalve afbeeldingen.

public enum PdfTextCompression

Waarden

NaamWaardeBeschrijving
None0Geen compressie.
Flate1Vlakke compressie.

Zie ook