RenderToSinglePage

SaveOptions.RenderToSinglePage property

Hiermee wordt een waarde opgehaald of ingesteld die aangeeft of een project op één pagina moet worden weergegeven wanneer het project in grafische indeling wordt opgeslagen. Het paginaformaat wordt gewijzigd zodat het gerenderde project op één pagina past.

public bool RenderToSinglePage { get; set; }

Zie ook