Aspose.Tasks.Util

Bevat nuttige statische methoden.

Klassen

KlasBeschrijving
And<T>Past logische EN toe op de opgegeven voorwaarden.
AndAllCondition<T>Past logische AND toe op alle voorwaarden. Bijvoorbeeld: cond1 AND cond2 AND cond3…
CheckCircuitControleert een (taken)boom of deze een circuit bevat.
ChildTasksCollectorVerzamelt alle onderliggende taken.
FieldHelperHelperklasse die nuttige bewerkingen met velden biedt.
ListUtilsUtility-klasse voor lijstverwerking.
Not<T>Past logische NOT toe op de opgegeven voorwaarde.
RemoveTaskVerwijdert de opgegeven taak uit een takenboom.
TaskUtilsHelperklasse die nuttige bewerkingen met taken biedt.
TreeAlgorithmBase<T>Een basisklasse voor implementaties vanITreeAlgorithm

Interfaces

KoppelBeschrijving
IAlgorithm<T>Vertegenwoordigt een algoritme dat kan worden toegepast op een lijst met objectenT .
ICondition<T>Vertegenwoordigt een voorwaarde die kan worden gebruikt door filters of zoekmethoden.
ITreeAlgorithm<T>Vertegenwoordigt een algoritme dat kan worden toegepast op een boom van objectenT .