AndT

And<T> class

Past logische EN toe op de opgegeven voorwaarden.

public class And<T> : ICondition<T>
ParameterBeschrijving
THet type object waarop de methode-interface moet worden toegepast.

Constructeurs

NaamBeschrijving
And(ICondition<T>, ICondition<T>)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetAnd klasse.

methoden

NaamBeschrijving
Check(T)Retourneert waar als het opgegeven object aan de voorwaarden voldoet.

Zie ook