AndAllConditionT

AndAllCondition<T> class

Past logische AND toe op alle voorwaarden. Bijvoorbeeld: cond1 AND cond2 AND cond3…

public class AndAllCondition<T> : ICondition<T>
ParameterBeschrijving
THet type object waarop de methode-interface moet worden toegepast.

Constructeurs

NaamBeschrijving
AndAllCondition(List<ICondition<T>>)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetAndAllCondition klas.

methoden

NaamBeschrijving
Check(T)Retourneert waar als het opgegeven object aan de voorwaarden voldoet.

Zie ook