CheckCircuit

CheckCircuit class

Controleert een (taken)boom of deze een circuit bevat.

public class CheckCircuit : TreeAlgorithmBase<Task>

Constructeurs

NaamBeschrijving
CheckCircuit()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetCheckCircuit klasse.

methoden

NaamBeschrijving
override Alg(Task, int)Controleer of het opgegeven object al is verwerkt.
virtual PostAlg(Task, int)
virtual PreAlg(Task, int)

Zie ook