Alg

CheckCircuit.Alg method

Controleer of het opgegeven object al is verwerkt.

public override void Alg(Task el, int level)
ParameterTypeBeschrijving
elTaskBezwaar om te verwerken.
levelInt32Boomknooppunt niveau.

Zie ook