IAlgorithmT

IAlgorithm<T> interface

Vertegenwoordigt een algoritme dat kan worden toegepast op een lijst met objectenT .

public interface IAlgorithm<in T>
ParameterBeschrijving
THet type object waarop de methode-interface moet worden toegepast.

methoden

NaamBeschrijving
Alg(T, int)Verwerkt een object in de lijst. Erna gebeldPreAlg ;
PostAlg(T, int)Aangeroepen na verwerking van een object.
PreAlg(T, int)Aangeroepen vóór verwerking van een object.

Zie ook