Alg

IAlgorithm<T>.Alg method

Verwerkt een object in de lijst. Erna gebeldPreAlg ;

public void Alg(T el, int index)
ParameterTypeBeschrijving
elTVerwerkt voorwerp.
indexInt32Index van het object.

Zie ook