IConditionT

ICondition<T> interface

Vertegenwoordigt een voorwaarde die kan worden gebruikt door filters of zoekmethoden.

public interface ICondition<in T>
ParameterBeschrijving
THet type object waarop de methode-interface moet worden toegepast.

methoden

NaamBeschrijving
Check(T)Retourneert waar als het opgegeven object aan de voorwaarden voldoet.

Zie ook