Check

ICondition<T>.Check method

Retourneert waar als het opgegeven object aan de voorwaarden voldoet.

public bool Check(T el)
ParameterTypeBeschrijving
elTHet object om te controleren.

Winstwaarde

Waar als het object aan de voorwaarden voldoet.

Zie ook