NotT

Not<T> class

Past logische NOT toe op de opgegeven voorwaarde.

public class Not<T> : ICondition<T>
ParameterBeschrijving
THet type object waarop de methode-interface moet worden toegepast.

Constructeurs

NaamBeschrijving
Not(ICondition<T>)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetNot klasse.

methoden

NaamBeschrijving
Check(T)Retourneert waar als het opgegeven object aan de voorwaarde voldoet.

Zie ook