Check

Not<T>.Check method

Retourneert waar als het opgegeven object aan de voorwaarde voldoet.

public bool Check(T el)
ParameterTypeBeschrijving
elTHet object om te controleren.

Winstwaarde

Waar als het object aan de voorwaarde voldoet.

Zie ook