Not

Not<T> constructor

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetNot klasse.

public Not(ICondition<T> condition)
ParameterTypeBeschrijving
conditionICondition`1Gespecificeerde voorwaarde.

Zie ook