Find

TaskUtils.Find method

Zoekt een taak die voldoet aan de voorwaarde in een takenboom.

public static Task Find(Task root, ICondition<Task> cond)
ParameterTypeBeschrijving
rootTaskWortel van de boom.
condICondition`1Toegepaste staat.

Winstwaarde

Taak als taak is gevonden, anders null.

Zie ook