Aspose.Tasks för .NET

Namnutrymmen

Namnutrymme Beskrivning
Aspose.Tasks Innehåller klasser för arbete med Microsoft Project-dokument utan att använda Microsoft Project.
Aspose.Tasks.Connectivity Innehåller klasser för att arbeta med databaser.
Aspose.Tasks.Properties Innehåller klasser för att arbeta med egenskaper.
Aspose.Tasks.RiskAnalysis Innehåller klasser för att skapa riskanalysrapport.
Aspose.Tasks.Saving Innehåller klasser för att spara ett projekt i olika format.
Aspose.Tasks.Util Innehåller användbara statiska metoder.
Aspose.Tasks.Visualization Innehåller hjälpklasser för rendering.