Aspose.Tasks för .NET

Namnutrymmen

NamnutrymmeBeskrivning
Aspose.TasksInnehåller klasser för arbete med Microsoft Project-dokument utan att använda Microsoft Project.
Aspose.Tasks.Attributes
Aspose.Tasks.ConnectivityInnehåller klasser för att arbeta med databaser.
Aspose.Tasks.PropertiesInnehåller klasser för att arbeta med egenskaper.
Aspose.Tasks.RiskAnalysisInnehåller klasser för att skapa riskanalysrapport.
Aspose.Tasks.SavingInnehåller klasser för att spara ett projekt i olika format.
Aspose.Tasks.UtilInnehåller användbara statiska metoder.
Aspose.Tasks.VisualizationInnehåller hjälpklasser för rendering.