Aspose.Tasks.Attributes

Klasser

KlassBeskrivning
EntityFieldAttributeRepresenterar ett attribut för entitetsegenskaper.