Aspose.Tasks.Connectivity

Innehåller klasser för att arbeta med databaser.

Klasser

Klass Beskrivning
DbSettings Gör det möjligt att ange inställningar som ska läsas från projektdatabasen.
MpdSettings Gör det möjligt att ställa in nödvändiga alternativ för att läsa projektdata från MPD-format (MS Access-databasfilformat).
MspDbSettings Gör det möjligt att ställa in nödvändiga alternativ för att läsa projektdata från MS Project Server-databasen.
PrimaveraDbSettings Gör det möjligt att ställa in nödvändiga alternativ för att läsa projektdata från Primavera-databasen.