Aspose.Tasks.Properties

Innehåller klasser för att arbeta med egenskaper.

Klasser

Klass Beskrivning
BuiltInProjectProperty Representerar en inbyggd egenskap.
BuiltInProjectPropertyCollection Representerar en samling av inbyggda projektegenskaper.
CustomProjectProperty Representerar en anpassad egenskap.
CustomProjectPropertyCollection Representerar en samling anpassade projektegenskaper.
Property Representerar en basklass för en egenskap.
PropertyCollection<T> En basklass av samling av egenskaper.
PropertyKeyedCollection<T> En basklass av samling av egenskaper.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
CustomPropertyType Representerar en anpassad egenskapstypuppräkning.