Class BuiltInProjectProperty

BuiltInProjectProperty class

Representerar en inbyggd egenskap.

public sealed class BuiltInProjectProperty : Property

Egenskaper

namnBeskrivning
Name { get; }Får ett namn på egenskapen.
Value { get; set; }Hämtar eller ställer in värdet på egenskapen. (2 properties)

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar egenskapsvärdet som sträng.

Se även