BuiltInProjectProperty

BuiltInProjectProperty class

Representerar en inbyggd egenskap.

public sealed class BuiltInProjectProperty : Property

Egenskaper

namn Beskrivning
Name { get; } Får ett namn på egenskapen.
Value { get; set; } Hämtar eller ställer in värdet på egenskapen. (2 properties)

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar egenskapsvärdet som sträng.

Se även