Class BuiltInProjectPropertyCollection

BuiltInProjectPropertyCollection class

Representerar en samling av inbyggda projektegenskaper.

public sealed class BuiltInProjectPropertyCollection : 
    PropertyKeyedCollection<BuiltInProjectProperty>

Egenskaper

namnBeskrivning
Author { get; set; }Hämtar eller ställer in författaren till ett projekt.
Category { get; set; }Hämtar eller ställer in kategorin för ett projekt.
Comments { get; set; }Hämtar eller ställer in kommentarer för ett projekt.
Company { get; set; }Får eller sätter företaget i ett projekt.
Count { get; }
HyperlinkBase { get; set; }Hämtar eller ställer in hyperlänkbasen för ett projekt.
override IsReadOnly { get; }Får ett värde som indikerar om denna samling är skrivskyddad; annars, false.
Item { get; }
Keywords { get; set; }Hämtar eller ställer in nyckelord för ett projekt.
Manager { get; set; }Får eller ställer in chefen för ett projekt.
Names { get; }
Subject { get; set; }Hämtar eller ställer in ämnet för ett projekt.
Title { get; set; }Hämtar eller ställer in titeln på ett projekt.

Metoder

namnBeskrivning
Add(BuiltInProjectProperty)
Contains(string)

Se även