BuiltInProjectPropertyCollection.Category

BuiltInProjectPropertyCollection.Category property

Hämtar eller ställer in kategorin för ett projekt.

public string Category { get; set; }

Se även