BuiltInProjectPropertyCollection.Company

BuiltInProjectPropertyCollection.Company property

Får eller sätter företaget i ett projekt.

public string Company { get; set; }

Se även