BuiltInProjectPropertyCollection.Subject

BuiltInProjectPropertyCollection.Subject property

Hämtar eller ställer in ämnet för ett projekt.

public string Subject { get; set; }

Se även