CustomProjectProperty

CustomProjectProperty class

Representerar en anpassad egenskap.

public sealed class CustomProjectProperty : Property

Egenskaper

namn Beskrivning
Name { get; } Får ett namn på egenskapen.
Type { get; } Hämtar en typ av egenskapen.
Value { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde för egenskapen.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar egenskapsvärdet som sträng.

Se även