Class CustomProjectProperty

CustomProjectProperty class

Representerar en anpassad egenskap.

public sealed class CustomProjectProperty : Property

Egenskaper

namnBeskrivning
Name { get; }Får ett namn på egenskapen.
Type { get; }Hämtar en typ av egenskapen.
Value { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde för egenskapen.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar egenskapsvärdet som sträng.

Se även