Class CustomProjectPropertyCollection

CustomProjectPropertyCollection class

Representerar en samling anpassade projektegenskaper.

public sealed class CustomProjectPropertyCollection : PropertyKeyedCollection<CustomProjectProperty>

Konstruktörer

namnBeskrivning
CustomProjectPropertyCollection()Initierar en ny instans avCustomProjectPropertyCollection klass.

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; }
override IsReadOnly { get; }Får ett värde som indikerar om denna samling är skrivskyddad; annars, false.
Item { get; }
Names { get; }

Metoder

namnBeskrivning
Add(CustomProjectProperty)
Add(string, bool)Skapar en ny anpassad egenskap.
Add(string, DateTime)Skapar en ny anpassad egenskap.
Add(string, double)Skapar en ny anpassad egenskap.
Add(string, string)Skapar en ny anpassad egenskap.
Clear()Rensar PropertyCollection.
Contains(string)
Remove(string)Tar bort en egenskap med det angivna namnet från samlingen.

Se även