CustomProjectPropertyCollection.Add

Add(string, string)

Skapar en ny anpassad egenskap.

public CustomProjectProperty Add(string name, string value)
Parameter Typ Beskrivning
name String Namnet på fastigheten.
value String Det nyskapade egenskapsobjektets värde.

Returvärde

Det nyskapade egenskapsobjektet.

Se även


Add(string, bool)

Skapar en ny anpassad egenskap.

public CustomProjectProperty Add(string name, bool value)
Parameter Typ Beskrivning
name String Namnet på fastigheten.
value Boolean Det nyskapade egenskapsobjektets värde.

Returvärde

Det nyskapade egenskapsobjektet.

Se även


Add(string, double)

Skapar en ny anpassad egenskap.

public CustomProjectProperty Add(string name, double value)
Parameter Typ Beskrivning
name String Namnet på fastigheten.
value Double Det nyskapade egenskapsobjektets värde.

Returvärde

Det nyskapade egenskapsobjektet.

Se även


Add(string, DateTime)

Skapar en ny anpassad egenskap.

public CustomProjectProperty Add(string name, DateTime value)
Parameter Typ Beskrivning
name String Namnet på fastigheten.
value DateTime Det nyskapade egenskapsobjektets värde.

Returvärde

Det nyskapade egenskapsobjektet.

Se även