CustomProjectPropertyCollection.Add

Add(string, string)

Skapar en ny anpassad egenskap.

public CustomProjectProperty Add(string name, string value)
ParameterTypBeskrivning
nameStringNamnet på fastigheten.
valueStringDet nyskapade egenskapsobjektets värde.

Returvärde

Det nyskapade egenskapsobjektet.

Se även


Add(string, bool)

Skapar en ny anpassad egenskap.

public CustomProjectProperty Add(string name, bool value)
ParameterTypBeskrivning
nameStringNamnet på fastigheten.
valueBooleanDet nyskapade egenskapsobjektets värde.

Returvärde

Det nyskapade egenskapsobjektet.

Se även


Add(string, double)

Skapar en ny anpassad egenskap.

public CustomProjectProperty Add(string name, double value)
ParameterTypBeskrivning
nameStringNamnet på fastigheten.
valueDoubleDet nyskapade egenskapsobjektets värde.

Returvärde

Det nyskapade egenskapsobjektet.

Se även


Add(string, DateTime)

Skapar en ny anpassad egenskap.

public CustomProjectProperty Add(string name, DateTime value)
ParameterTypBeskrivning
nameStringNamnet på fastigheten.
valueDateTimeDet nyskapade egenskapsobjektets värde.

Returvärde

Det nyskapade egenskapsobjektet.

Se även