CustomProjectPropertyCollection.IsReadOnly

CustomProjectPropertyCollection.IsReadOnly property

Får ett värde som indikerar om denna samling är skrivskyddad; annars, false.

public override bool IsReadOnly { get; }

Se även