CustomPropertyType

CustomPropertyType enumeration

Representerar en anpassad egenskapstypuppräkning.

public enum CustomPropertyType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Egenskapen har ingen typ.
String 1 Egenskapen är ett strängvärde.
DateTime 2 Egenskapen är ett datum och tid värde.
Number 3 Egenskapen är ett heltal.
Boolean 4 Egenskapen är ett booleskt värde.

Se även