Enum CustomPropertyType

CustomPropertyType enumeration

Representerar en anpassad egenskapstypuppräkning.

public enum CustomPropertyType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Egenskapen har ingen typ.
String1Egenskapen är ett strängvärde.
DateTime2Egenskapen är ett datum och tid värde.
Number3Egenskapen är ett heltal.
Boolean4Egenskapen är ett booleskt värde.

Se även