Struct GenericPropertyTKey

GenericProperty<TKey> structure

Representerar en containeregenskap.

public struct GenericProperty<TKey>
    where TKey : struct
ParameterBeskrivning
TKeyTypen av fastighetsvärde.

Konstruktörer

namnBeskrivning
GenericProperty(string)Initierar en ny instans avGenericProperty struktur.

Egenskaper

namnBeskrivning
Name { get; }Får ett namn på egenskapen.
Value { get; }Får ett värde på egenskapen.

Se även