Class Property

Property class

Representerar en basklass för en egenskap.

public abstract class Property

Egenskaper

namnBeskrivning
Name { get; }Får ett namn på egenskapen.
Value { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde för egenskapen.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar egenskapsvärdet som sträng.

Se även