Property.ToString

Property.ToString method

Returnerar egenskapsvärdet som sträng.

public override string ToString()

Returvärde

Strängvärde.

Se även