Property.Value

Property.Value property

Hämtar eller ställer in ett värde för egenskapen.

public object Value { get; set; }

Se även