PropertyKeyedCollectionT

PropertyKeyedCollection<T> class

En basklass av samling av egenskaper.

public abstract class PropertyKeyedCollection<T> : PropertyCollection<T>, ICollection<T>
    where T : Property
Parameter Beskrivning
T Typen av fastighet.

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Hämtar antalet egenskaper i samlingen.
abstract IsReadOnly { get; } Får ett värde som indikerar om denna samling är skrivskyddad; annars, false.
Item { get; } Hämtar egenskapen som är kopplad till den angivna nyckeln.
Names { get; } Hämtar samlingen av alla egenskapsnamn.

Metoder

namn Beskrivning
Add(T) Skapar en ny anpassad egenskap.
Contains(string) Bestämmer omPropertyCollection innehåller en egenskap med det angivna namnet.

Se även