Class PropertyKeyedCollectionT

PropertyKeyedCollection<T> class

En basklass av samling av egenskaper.

public abstract class PropertyKeyedCollection<T> : PropertyCollection<T>, ICollection<T>
    where T : Property
ParameterBeskrivning
TTypen av fastighet.

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; }Hämtar antalet egenskaper i samlingen.
abstract IsReadOnly { get; }Får ett värde som indikerar om denna samling är skrivskyddad; annars, false.
Item { get; }Hämtar egenskapen som är kopplad till den angivna nyckeln.
Names { get; }Hämtar samlingen av alla egenskapsnamn.

Metoder

namnBeskrivning
Add(T)Skapar en ny anpassad egenskap.
Contains(string)Bestämmer omPropertyCollection innehåller en egenskap med det angivna namnet.

Se även