PropertyKeyedCollection1.IsReadOnly

PropertyKeyedCollection<T>.IsReadOnly property

Får ett värde som indikerar om denna samling är skrivskyddad; annars, false.

public abstract bool IsReadOnly { get; }

Se även