PropertyKeyedCollection1.Item

PropertyKeyedCollection<T> indexer

Hämtar egenskapen som är kopplad till den angivna nyckeln.

public T this[string name] { get; }
ParameterBeskrivning
nameNamnet på fastigheten att få.

Returvärde

Egenskapen som är kopplad till det angivna namnet.

Se även