ConfidenceLevel

ConfidenceLevel enumeration

Anger stödda konfidensnivåer som används i riskanalys som motsvarar procentandelen av tiden de faktiska värdena kommer att ligga inom optimistiska och pessimistiska uppskattningar.

public enum ConfidenceLevel

Värderingar

namn Värde Beskrivning
CL99 99 99 % konfidensnivå.
CL95 95 95 % konfidensnivå.
CL90 90 90 % konfidensnivå.
CL85 85 85 % konfidensnivå.
CL75 75 75 % konfidensnivå.

Se även