Enum ConfidenceLevel

ConfidenceLevel enumeration

Anger stödda konfidensnivåer som används i riskanalys som motsvarar procentandelen av tiden de faktiska värdena kommer att ligga inom optimistiska och pessimistiska uppskattningar.

public enum ConfidenceLevel

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
CL999999 % konfidensnivå.
CL959595 % konfidensnivå.
CL909090 % konfidensnivå.
CL858585 % konfidensnivå.
CL757575 % konfidensnivå.

Se även