ProbabilityDistributionType

ProbabilityDistributionType enumeration

Anger typer av sannolikhetsfördelningar som stöds.

public enum ProbabilityDistributionType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Uniform 0 Fördelningen när varje värde väljs med lika stor sannolikhet.
Normal 1 Fördelningen som ibland informellt kallas klockkurvan (gaussisk fördelning).

Se även