Class RiskAnalysisResult

RiskAnalysisResult class

Representerar ett resultat av riskanalys.

public class RiskAnalysisResult

Metoder

namnBeskrivning
GetRiskItems(RiskItemType)Returnerar en instans avRiskItemStatisticsCollection för den angivna risktypen.
SaveReport(Stream)Sparar riskanalysrapporten i strömmen i PDF-format.
SaveReport(string)Sparar riskanalysrapporten till den angivna filsökvägen i PDF-format.

Se även