RiskAnalysisResult

RiskAnalysisResult class

Representerar ett resultat av riskanalys.

public class RiskAnalysisResult

Metoder

namn Beskrivning
GetRiskItems(RiskItemType) Returnerar en instans avRiskItemStatisticsCollection för den angivna risktypen.
SaveReport(Stream) Sparar riskanalysrapporten i strömmen i PDF-format.
SaveReport(string) Sparar riskanalysrapporten till den angivna filsökvägen i PDF-format.

Se även